Όροι Χρήσης

1. Γενικοί όροι

H ιστοσελίδα https://www.iconographytoday-shop.com/ αποτελεί το ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης αντικειμένων τέχνης μέσω διαδικτύου της εταιρείας Cinnabar ΙΚΕ, η οποία έχει έδρα στην Αθήνα, στην οδό Ηλιουπόλεως 34, τ.κ.11631 και ΑΦΜ: 801139728, με αρμόδια Δ.Ο.Υ. την ΙΖ’ Αθήνας και είναι εγγεγραμμένη στο Γ.Ε.ΜΗ. με αριθμό 150008601000.  Το τηλέφωνο της εταιρείας είναι: 210-90.11.600. Για επικοινωνία μέσω email μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την φόρμα επικοινωνίας που υπάρχει στην ιστοσελίδα μας, ή εναλλακτικά το email: cinnabar2019@gmail.com.

Η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε για να δώσει την δυνατότητα σε φιλότεχνους από όλο τον κόσμο να αποκτήσουν έργα τέχνης, επιλέγοντάς από τα ήδη υπάρχοντα ή παραγγέλνοντάς άλλα και αγοράζοντάς τα από απόσταση, επικοινωνώντας ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου.

Όποιος χρήστης επιθυμεί να περιηγηθεί στην ιστοσελίδα μας για οποιονδήποτε λόγο, θα πρέπει απαραίτητα να συμφωνεί με όλους τους όρους χρήσης, χωρίς επιφυλάξεις. Η χρήση της ιστοσελίδας συνεπάγεται την πλήρη γνώση των όρων χρήσης, κάθε χρονική στιγμή. Οι όροι χρήσης μπορεί να τροποποιούνται κατά καιρούς χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Για την εξυπηρέτηση των χρηστών, στην αρχή ή στο τέλος του κειμένου των όρων χρήσης, θα αναγράφεται η ημερομηνία από την οποία ισχύουν οι νέοι όροι, όταν υπάρχει τροποποίησή τους.

Η εταιρεία μας λαμβάνει ιδιαίτερα μέτρα προστασίας από κακόβουλες ενέργειες ανθρώπων ή αυτοματοποιημένου λογισμικού, σύμφωνα με τους νόμους και τις τεχνικές συμβουλές ειδικών για την ασφάλεια στο διαδίκτυο. Πέρα από αυτές τις ενέργειες προστασίας, η εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία μπορεί να υποστεί ο χρήστης της ιστοσελίδας μας από τη χρήση της και δεν παρέχεται καμία εγγύηση έναντι τυχόν βλαβών ή ζημιών κάθε φύσης που μπορεί να υποστεί ο χρήστης από κακόβουλο λογισμικό το οποίο ενδεχομένως παρεισφρήσει σε αυτήν.

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την ευθύνη για τις εμπορικές πρακτικές που διέπουν τις πράξεις πώλησης των προϊόντων που πωλούνται. Η ολική ή μερική καταστροφή των προϊόντων κατά την διακίνηση από τον επαγγελματικό μας χώρο προς τον παραλήπτη γίνεται με ευθύνη και κίνδυνο του πελάτη. Αν ο πελάτης επιθυμεί να ασφαλίσει το αγορασθέν προϊόν, θα επιβαρυνθεί το ποσόν του ασφαλίστρου και θα πρέπει να το αναφέρει πριν την αποστολή της παραγγελίας του.

2. Πνευματική ιδιοκτησία

Όλα τα περιεχόμενα της ιστοσελίδας, αποτελούν περιουσιακό στοιχείο των δημιουργών τους. Οι καλλιτέχνες που δημιουργούν πρωτότυπες συνθέσεις ή αναπαριστούν με την δική τους καλλιτεχνική οπτική παραδοσιακές μορφές, διατηρούν την πνευματική ιδιοκτησία των έργων τους. Ένα πρωτότυπο έργο ή ένα επίσημο αντίγραφο πρωτοτύπου έργου υπογράφεται από τον δημιουργό του και αριθμείται αν πρόκειται για αντίγραφο. Ο αγοραστής του καλλιτεχνικού έργου έχει το δικαίωμα να το χρησιμοποιεί σύμφωνα με τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων. Συγκεκριμένα, απαγορεύεται να αναπαράγει ή να αντιγράψει το έργο με τεχνικά μέσα, ακόμα και για αφιλοκερδείς σκοπούς. Οι φωτογραφίες των έργων που περιέχονται στην ιστοσελίδα, είτε τα έργα διατίθενται προς πώληση, είτε τοποθετούνται ενδεικτικά, εξυπηρετούν μόνο τον σκοπό της ενημέρωσης του ενδιαφερόμενου αγοραστή και της επιλογής του κατάλληλου έργου σύμφωνα με τις προτιμήσεις του, ενώ δεν επιτρέπεται η αποθήκευσή τους. Η απόκτηση και κατοχή ενός πρωτοτύπου καλλιτεχνικού έργου ή υπογεγραμμένου από τον καλλιτέχνη δημιουργό αντιγράφου, από τον αγοραστή, επιτρέπει σε αυτόν περιοριστικά να το κατέχει και να το εκθέτει σε ιδιωτικούς χώρους ως μοναδικό αντίγραφο και σε καμία περίπτωση δεν γίνεται κάτοχος των δικαιωμάτων του έργου. Ως συνέπεια αυτού, απαγορεύεται η δημιουργία αντιγράφων του έργου με τεχνικά μέσα.

Το λογισμικό που χρησιμοποιείται για την δημιουργία και λειτουργία της ιστοσελίδας ανήκει στους δημιουργούς του. Η ιστοσελίδα κατέχει μόνο άδεια χρήσης λογισμικού, σύμφωνα με τους όρους των δημιουργών του.

3. Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

Το νομικό πλαίσιο λειτουργίας και συναλλαγών της ιστοσελίδας μας προκαθορίζεται από το δίκαιο και τις κοινές πρακτικές που επικρατούν στην Ελλάδα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Διεθνή χώρο. Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ της εταιρείας μας και των χρηστών της ιστοσελίδας, για οποιοδήποτε θέμα θα εκδικάζεται αποκλειστικά στα δικαστήρια της Αθήνας (Ελλάδος) τα οποία καθορίζονται ως τα μόνα αρμόδια.

4. Όροι Συναλλαγών

Η πραγματοποίηση μίας παραγγελίας προϋποθέτει την συμπλήρωση μίας ειδικής φόρμας της ιστοσελίδας με τα απαραίτητα στοιχεία του χρήστη. Τα στοιχεία που ζητούνται είναι ελάχιστα απαραίτητα για την αποστολή των προϊόντων και για φορολογικούς λόγους. Όταν ολοκληρώνεται η παραγγελία θα αποστέλλεται από την ιστοσελίδα μας ένα ηλεκτρονικό μήνυμα (email) επιβεβαίωσης της επιτυχούς ολοκλήρωσης της παραγγελίας. Παρακαλούμε φροντίστε να βεβαιωθείτε ότι λάβατε το email επιβεβαίωσης της παραγγελίας. Αν νομίζετε ότι δεν το λάβατε, αρχικά βεβαιωθείτε ότι δεν αποθηκεύτηκε στον φάκελο των ανεπιθύμητων. Αν τελικά δεν λάβατε το email επιβεβαίωσης, επικοινωνήστε στα στοιχεία επικοινωνίας που υπάρχουν στην αρχή και στο τέλος αυτών των όρων χρήσης.

Κάθε συναλλαγή με την ιστοσελίδα διέπεται από τους παρόντες όρους. Η συμπλήρωση της εισαγωγικής φόρμας αποδεικνύει την συναίνεση του χρήστη σε όλους τους όρους χρήσης χωρίς επιφυλάξεις και η επιτυχημένη ολοκλήρωση  της πληρωμής θεωρείται επαρκές αποδεικτικό της δικαιοπρακτικής ικανότητας του χρήστη πελάτη.

5. Προσωπικά δεδομένα και θέματα ασφάλειας

Η εταιρεία μας λαμβάνει ιδιαίτερα μέτρα προστασίας των συναλλαγών της ιστοσελίδας με τους χρήστες, όπως και για την φύλαξη των προσωπικών τους δεδομένων. Φροντίζουμε πάντα να έχουμε πλήρως ενημερωμένα με τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις το λογισμικό που χρησιμοποιούμε και χρησιμοποιούμε πολύ ισχυρά passwords. Οι χρηματικές συναλλαγές -σύμφωνα με την βέλτιστη πρακτική παγκοσμίως- πραγματοποιούνται με ανακατεύθυνση από την ιστοσελίδα μας στις ιστοσελίδες παγκοσμίως γνωστών παρόχων υπηρεσιών ηλεκτρονικών πληρωμών, για να υλοποιηθούν με τις υποδομές αυτών, σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα ασφαλείας. Η εταιρεία μας δεν αναμιγνύεται με την διαδικασία πληρωμών, ούτε αποθηκεύει σχετικά στοιχεία, απλά δέχεται την επιβεβαίωση της πραγματοποίησης της πληρωμής από τον πάροχο των ηλεκτρονικών πληρωμών. Συνιστούμε στους χρήστες να βεβαιώνονται ότι στην γραμμή διεύθυνσης του internet browser που χρησιμοποιούν εμφανίζεται η κλειδαριά που αποδεικνύει την ασφαλή κρυπτογραφημένη επικοινωνία τους με τον κάτοχο του ψηφιακού πιστοποιητικού και  ότι αυτός είναι ο εγκεκριμένος και αναμενόμενος κάτοχος του αντισυμβαλλόμενου διακομιστή. Οι χρήστες είναι υποχρεωμένοι να χρησιμοποιούν στις συσκευές επικοινωνίας τους με την ιστοσελίδα μας, λογισμικό σύγχρονο, πλήρως ενημερωμένο με τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις που παρέχουν οι κατασκευαστές τους.  Τα προσωπικά δεδομένα που συμπληρώνονται στην ειδική φόρμα κατά την τοποθέτηση μίας παραγγελίας, όπως και λοιπά στοιχεία που μπορεί να υπάρξουν από άλλες επικοινωνίες, φυλάσσονται αποκλειστικά από τους υπευθύνους της εταιρείας και δεν έχει πρόσβαση σε αυτά κανείς άλλος εκτός από τα απολύτως απαραίτητα πρόσωπα για 1) την εξυπηρέτηση της λειτουργικότητας της ιστοσελίδας, 2) την πραγματοποίηση της παραγγελίας 3) την εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων. Σε περίπτωση αμφιβολίας, μην διστάσετε να μας ρωτήσετε σχετικά. Ο χρήστης που έχει καταχωρίσει τα στοιχεία του στην ειδική φόρμα, έχει πρόσβαση στα στοιχεία που διατηρεί αποθηκευμένα η εταιρεία και έχει ο ίδιος το δικαίωμα να ζητήσει και η εταιρεία να πραγματοποιήσει την τροποποίηση ή την διαγραφή τους, εκτός αν κάποια συγκεκριμένα στοιχεία απαιτούνται από την φορολογική νομοθεσία να επιβάλλεται να διατηρηθούν για συγκεκριμένο χρόνο. Υπεύθυνος επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων για τον νόμο είναι ο dr. Kordis George.

Η εταιρεία δεσμεύεται ότι δεν θα διαβιβάσει για κανέναν λόγο τα δεδομένα των χρηστών σε τρίτους, ούτε θα χρησιμοποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας τους για προώθηση δικών της πωλήσεων, χωρίς την προηγούμενη σαφή συγκατάθεση των χρηστών. Τα στοιχεία επικοινωνίας θα χρησιμοποιηθούν μόνο για την εξυπηρέτηση της συγκεκριμένης συναλλαγής που η χρήστης επιθυμεί και για την πραγματοποίηση της οποίας έχει δώσει τα στοιχεία αυτά.

Ο χρήστης αποδέχεται ότι όλα τα ανωτέρω είναι επαρκή και σύμφωνα με τους κοινά αποδεκτούς κανόνες ασφαλείας. Η ιστοσελίδα διατίθεται στους χρήστες «ως έχει» και η εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία υποστεί ο χρήστης από την χρήση της ιστοσελίδας. Αν έχετε κάποιες αμφιβολίες ή διαφωνίες, παρακαλούμε μην χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα και επικοινωνήστε μαζί μας.  

6. Δεδομένα προϊόντων

Καταβάλουμε κάθε προσπάθεια ώστε να είναι πλήρη, κατανοητά και σωστά όλα τα δεδομένα που αναγράφονται στην ιστοσελίδα. Αλλαγές των δεδομένων μπορεί να συμβούν ανά πάσα στιγμή. Ωστόσο, όταν τεθεί κάποια παραγγελία και ολοκληρωθεί η πληρωμή ισχύουν τα αποτυπωμένα στην παραγγελία. Εκ των υστέρων αλλαγές στις παραγγελίες μπορεί να γίνουν με κοινή συναίνεση και με καλή πίστη.

7. Ενημερωτικά email

Η ιστοσελίδα μας προτίθεται να αποστέλλει email, σε όσους χρήστες δηλώσουν ρητά ότι το επιθυμούν, σε σχέση με τα προϊόντα που πωλούνται και ενδεχόμενες προσφορές προώθησης πωλήσεων αντικειμένων και υπηρεσιών από όλες τις δραστηριότητες της εταιρείας. Σε κάθε email θα υπάρχει ειδικός σύνδεσμος (link) για την εύκολη και άμεση διαγραφή σας από την λήψη παρόμοιων μελλοντικών email.

8. Cookies

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί τα απαραίτητα cookiesώστε να μπορούμε να αποθηκεύουμε τις προτιμήσεις σας για τις ρυθμίσεις cookies. Επιπροσθέτως μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα cookie καταγραφής της διαδικτυακής διεύθυνσης (ip address) και γεωεντοπισμού μέσω αυτού, για την επίτευξη της καταγραφής της ευρύτερης περιοχής από την οποία ο χρήστης επικοινωνεί, με σκοπό την τεκμηρίωση χειρισμών φορολογικών θεμάτων. Η εταιρεία και η ιστοσελίδα δεν ευθύνεται για τα cookies που μπορεί να χρησιμοποιεί το CRM με το οποίο έχει κατασκευαστεί η ιστοσελίδα μας, (wordpress), όταν αυτά χαρακτηρίζονται από αυτόν ως απαραίτητα για την λειτουργία της ιστοσελίδας. Εκ μέρους της εταιρείας δηλώνεται ότι όλα τα cookies που δεν είναι υποχρεωτικά, θα είναι απενεργοποιημένα, εκτός από το προαναφερόμενο cookie καταγραφής της ευρύτερης περιοχής για φορολογικούς λόγους. 

9. Εξωτερικοί Σύνδεσμοι

Η ιστοσελίδα θα περιλαμβάνει συνδέσμους (links) προς διαδικτυακές τοποθεσίες οι οποίες ελέγχονται από την εταιρεία μας, καθώς και προς άλλες που ελέγχονται από τρίτους. Η εταιρεία δεν μπορεί να εγγυηθεί οτιδήποτε σχετικά με το περιεχόμενο ιστοτόπων τρίτων, ούτε και αναλάβει κάποια ευθύνη έναντι ζημιών ή βλαβών που μπορεί να υποστεί ο χρήστης από την χρήση τους. Ο διαχωρισμός των ελεγχόμενων από την εταιρεία μας ιστοτόπων από τους ιστοτόπους τρίτων θα είναι εμφανής.

10. Αποστολές προϊόντων

Οι παραγγελίες θα εξυπηρετούνται το συντομότερο δυνατόν και κατά σειρά προτεραιότητας ολοκλήρωσης του τελικού τους σταδίου, που είναι η πληρωμή.

Για να αποφύγετε καθυστερήσεις στην περίπτωση που δεν χρησιμοποιείτε την αυτοματοποιημένη διαδικασία, παρακαλούμε στην περιγραφή της κατάθεσης να αναγράφετε με σύντομη περιγραφή το επώνυμό που χρησιμοποιήσατε κατά την τοποθέτηση της παραγγελίας.

Αν εφαρμόζεται ο τρόπος πληρωμής με μετρητά και παραλαβή από το φυσικό κατάστημα, θα ειδοποιηθείτε με email για τις επιτρεπόμενες ημέρες και ώρες παραλαβής.

Οι χρόνοι μεταφοράς έως τον τελικό παραλήπτη των προϊόντων δεν μπορούν να προβλεφθούν με ακρίβεια, ούτε είναι δυνατόν να αναλάβει η εταιρεία οποιαδήποτε ευθύνη για τυχόν καθυστερήσεις πέρα από τους συνηθισμένους χρόνους παράδοσης.

Οι δαπάνες μεταφοράς προσδιορίζονται από τις επιλογές σας κατά την διαδικασία επιλογής προϊόντων και ολοκλήρωσης της παραγγελίας.

11. Επιστροφές

Εφαρμόζεται η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία της Γενικής Διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτή της Ελληνικής Αρχής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επί του παρόντος ισχύει ο νόμος 2251/1994 (ΦΕΚ 191Α’) όπως κωδικοποιήθηκε με την Υ.Α. 5338 – 17/01/2018 (ΦΕΚ 40Β’). Ο παραλήπτης των προϊόντων έχει το δικαίωμα να επιστρέψει το προϊόν, μέσα σε 14 ημέρες μετά την παραλαβή του προϊόντος. Εντός του διαστήματος των 14 ημερών θα πρέπει να γνωστοποιήσει εγγράφως ή στο email: cinnabar2019@gmail.com την επιθυμία του αυτή, χωρίς να είναι απαραίτητο να αιτιολογήσει την επιστροφή  και να αποστείλει το προϊόν συσκευασμένο. Το χρηματικό ποσόν που κατέβαλε θα επιστραφεί μέσα σε 10 ημέρες από την παραλαβή του επιστραφέντος προϊόντος από την εταιρεία, χωρίς να παρακρατείται κάποιο έξοδο για τις χρηματικές συναλλαγές. Οι δαπάνες μεταφοράς που καταβλήθηκαν για την παράδοση του προϊόντος στον παραλήπτη, δεν επιστρέφονται. Η υπηρεσία μεταφοράς για την επιστροφή του προϊόντος είναι της επιλογής του παραλήπτη και ο ίδιος επιβαρύνεται με τα μεταφορικά έξοδα της επιστροφής. Για να επιστραφεί το αντίτιμο αγοράς του προϊόντος μετά από επιστροφή, θα πρέπει να διαπιστωθεί από την εταιρεία ότι αυτό  είναι σφραγισμένο μέσα στην συσκευασία του. Αυτός ο περιορισμός εφαρμόζεται γιατί η κύρια αξία του προϊόντος είναι η καλλιτεχνική και έτσι αποτρέπεται η δυνατότητα αντιγραφής του με τεχνικά μέσα και στην συνέχεια επιστροφής του.  Η επιστροφή μπορεί να γίνει επίσης και αυτοπροσώπως, στην έδρα της εταιρείας, μετά από προηγούμενη συνεννόηση για την κατάλληλη ώρα και ημέρα στα αναφερόμενα κατωτέρω στοιχεία επικοινωνίας.

12. Τιμές πώλησης

Οι τιμές πώλησης είναι οι τελικές τιμές λιανικής πώλησης. Κατά συνέπεια, οι τιμές  εμπεριέχουν τον Ελληνικό ΦΠΑ (24%), διότι εφαρμόζεται επί του παρόντος το καθεστώς της εξαίρεσης από τις κύριες διατάξεις, λόγω ύψους συναλλαγών κάτω από τα όρια που θέτει ο ν.2859/2000, για τις περιπτώσεις που εφαρμόζεται ο ΦΠΑ. Στις λοιπές περιπτώσεις που δεν εφαρμόζεται ο ΦΠΑ, στην ίδια τιμή θεωρείται ότι εμπεριέχονται τα έξοδα τελωνείου και οι τυχόν φόροι τρίτων χωρών, για λόγους απλοποίησης των ποικίλων περιπτώσεων και διαδικασιών. Αν κάποιος χρήστης είναι επαγγελματίας που έχει την έδρα του σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εκτός της  Ελλάδας) και θέλει να λειτουργήσει με την ιδιότητά του αυτή, παρακαλούμε να μην ακολουθήσει την αυτόματη διαδικασία παραγγελίας – πληρωμής, αλλά να  επικοινωνήσει με την εταιρεία για την έκδοση του κατάλληλου τιμολογίου με την  αντίστροφη χρέωση ΦΠΑ και την χρέωση του κατάλληλου ποσού.

Για κάθε λόγο, μπορείτε να χρησιμοποιείτε τα εξής στοιχεία επικοινωνίας:   

τηλ.+30) 210-90.11.600, email:  cinnabar2019@gmail.com υπεύθυνη επικοινωνίας: κα Συνοδινού Λουκία.

Τελευταία αναθεώρηση όρων χρήσης: 12/05/2021